Firma Gatner Technology Group posiada

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat środowiskowy ISO 14001

Certyfikat BHP ISO 18001

Rozpoczęto procedurę wdrożenia normy AS 9100, ISO 27001
oraz nowej normy BHP ISO45001