Hybrydowa turbina wiatrowa

Hybrydowa Turbina Wiatrowa

Hybrydowa turbina wiatrowa, zastosowana jako dodatkowe źródło energii pozwala na częściowe uniezależnienie gospodarstwa domowego od sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Hybrydowa konstrukcja cechuje się połączeniem dwóch rozwiązań technologicznych jakimi są turbiny: Darrieusa oraz Savoniusa

 

Jak to działa? 

Hybrydowa turbina wiatrowa stanowi połączenie turbiny Darrieusa z układem wspomagającym rozruch w postaci wirnika Savoniusa. Połączenie ich w sposób szeregowy związane jest z ich zakresem stosowania.

Konstrukcje tego tupu z założenia montowane są na obrysie budynku (na dachu albo na elewacji w zależności od warunków wiatrowych i możliwości technicznych) w zakresie do 3 m.  Pozwala to uniknąć występowania o pozwolenie budowlane.

Z uwagi na zróżnicowane zakresy prędkości wiatru, dla których poszczególne turbiny działają optymalnie pod względem wydajności, równoległe ich połączenie pozwala na pracę w znacznie szerszym zakresie prędkości wiatru.

 
Turbina Savoniusa

Turbina Savoniusa 

Zasada działania turbiny Savoniusa jest bardzo prosta. Składa się ona z dwóch łopat, które w przekroju zbliżone są kształtem do litery „S”. Działa ona głownie w oparciu o siłę wywołaną ciśnieniem wiatru na powierzchni łopat. W niewielkim stopniu wpływ na jej ruch ma siła unosząca związana z kształtem łopat. Optymalny kształt turbiny Savoniusa zbudowany jest w oparciu o dwie łopaty odwrócone względem siebie 0 90 0 . Turbina ta przeznaczona jest do pracy w niskich zakresach prędkości wiatru, dlatego też doskonale sprawdza się jako wzbudzająca pracę turbiny Darrieusa. W przypadku zasady działania wirnika Darrieusa ruch generowany jest dzięki odpowiedniemu kształtowi profilu łopaty wirnika.

Turbina Darrieusa

Odpowiednio dobrany profil generuje siłę unoszącą, dzięki której turbina zaczyna się poruszać. Profil łopaty nie jest przypadkowy. Bazuje on na symetrycznym profilu NACA 5220.

 Wirnik Darrieusa jest dedykowany do wyższych prędkości wiatru, dopełniając lukę powstałą w przypadku używania układu wyposażonego jedynie w turbinę Savoniousa. 

Turbina Darrieusa

Specyfikacja techniczna

Główne parametry hybrydowej turbiny wiatrowej:

Wymiary – 600 – 2810 x 600 x 650 [mm]

Zakres prędkości wiatru – 3-7 [m/s]

Maksymalna wydajność dla wiatru – 4-6 [m/s] Maksymalna moc generatora – 100 [W]

Generowany hałas – <35dB

Hybrydowa turbina przystosowana jest do łączenia szeregowo poszczególnych modułów, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie większej mocy.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą Hybrydowej Turbiny Wiatrowej