Toczenie CNC

Toczenie CNC

Toczenie CNC jest jedną z technik obróbki skrawaniem. Przeprowadza się je przy użyciu tokarek ze sterowaniem numerycznym. Są one wyposażone w nóż tokarski, który wykonując ruch liniowy, obrabia obracający się element. Może się to odbywać w różny sposób – wyróżniamy bowiem dwie metody precyzyjnego toczenia. Pierwsza z nich, tzw. toczenie wzdłużne, zachodzi wówczas, gdy kierunek noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu. Może mieć ono zarówno charakter zewnętrzny (nazywane obtaczaniem), jak i wewnętrzny (tzw. wytaczanie). Druga metoda toczenia CNC nazywana jest natomiast poprzeczną. Przebiega standardowo, jednak w trakcie obróbki nóż ułożony jest prostopadle do osi obrotu.

Toczenie CNC sposobem na uzyskanie elementów o różnych kształtach

Toczenie CNC stosuje się do obróbki elementów przypominających bryły obrotowe, czyli przedmiotów o kształtach walcowatych, kulistych czy stożkowych. Polega na nadawaniu im konkretnego kształtu na skutek odcinania kolejnych warstw za pomocą noża tokarskiego. To, jaki efekt zostanie uzyskany po zakończeniu pracy tokarki, zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich m.in. siła i głębokość skrawania. Istotna jest także prędkość. Na powstawanie danego przedmiotu wpływ ma również określenie odpowiedniego kierunku posuwu noża. Dopiero odpowiednie dobranie wszystkich wspomnianych wyżej elementów pracy tokarki zagwarantuje precyzyjne toczenie CNC.

CNC – toczenie na zdecydowanie wyższym poziomie

Proces toczenia, który oferuje obecnie większość tokarek, odbywa się z zastosowaniem CNC. Jest to technologia, która pozwala na sterowanie numeryczne daną maszyną. Umożliwia zatem zaprogramowanie urządzenia w taki sposób, aby wykonywało ono konkretne ruchy – dokładnie takie, które sprawią, że finalny produkt zyska określone kształty i wymiary. Tym sposobem toczenie CNC daje możliwość wytwarzania elementów z uwzględnieniem nawet najdrobniejszego szczegółu. Jest jednak nie tylko precyzyjne, ale również szybkie – automatyzacja zdecydowanie zwiększa wydajność pracy tokarek.

Toczenie CNC – nieodłączny element procesu produkcyjnego

Toczenie CNC jest techniką niezwykle często stosowaną przez firmy produkcyjne. Korzysta się z niej m.in. przy wytwarzaniu różnego rodzaju części i elementów do maszyn oraz urządzeń. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie istotna jest precyzja, trwałość, automatyzacja, a także szybkość zachodzących procesów.

Tym sposobem toczenie CNC sprawdza się doskonale np. przy produkcji seryjnej, w której ważną rolę odgrywa też regularność i powtarzalność.

Precyzyjny sprzęt gwarancją wysokiej klasy toczenia CNC

Do świadczenia profesjonalnych usług z zakresu toczenia CNC niezbędny jest wysokiej klasy sprzęt. W naszej firmie korzystamy z najlepszych dostępnych na rynku tokarek gwarantujących nie tylko niezwykle precyzyjną, ale również zaskakująco szybką obróbkę skrawaniem. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu w maszynie drugiego wrzeciona, które pozwala na sprawne odwracanie obrabianego elementu. Oś Y zwiększa natomiast możliwości obróbcze – umożliwia także frezowanie.</p

Zapraszamy do skorzystania z usługi toczenia CNC w naszej firmie.