Zintegrowany System Zarządzania jakością

Od 14 stycznia 2021 w Gatner Group Spółka z o.o. CNC Spółka komandytowa obowiązuje nowa Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, która zastąpiła dotychczas obowiązujące dokumenty: Polityki jakości , Polityki środowiskowej oraz Polityki systemu BHP.

Polityka jakości, Centrum obróbki CNC