Dotacje

Planowane efekty:

Wnioskodawca wprowadzi innowację organizacyjną oraz marketingową

Wprowadzenie zdalnego wykonywania obowiązków – szczególnie w zakresie przygotowania programów obróbczych. Stanowisko pracy Operator CNC zostanie przystosowane do pracy w ograniczonym kontakcie z innymi pracownikami. Usprawnienia takie jak sprawdzanie kolizji narzędzi przyczynią się do sprowadzenia pracy operatora do funkcji nadzoru nad procesem. Działania te przyczynią się do możliwości realizowania produkcji nawet w przypadku nasilania się pandemii COVID jak i wprowadzania obostrzeń z nią związanych.

Rozwiązania marketingowe będą skupione na promocji przedsiębiorstwa jako podmiotu wykorzystującego ekologiczne rozwiązania OZE.

Dodatkowe efekty projektu: umożliwienie zdalnego wykonywania obowiązków, zmiana organizacji pracy, poprawa BHP poprzez zastosowanie automatyzacji, wdrożenie nowoczesnej technologii która pozwoli na wzrost wolumenu produkcji i poprawi gospodarkę materiałami, zastosowania TIK, wykorzystanie OZE, które pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i poprawi wizerunek firmy.