Dotacje

logo_eu_woj_sl_effr

GATNER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CNC Spółka komandytowa  uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt pt. „Dywersyfikacja zakładu – moduły prefabrykowane z wykorzystaniem technologii budownictwa hybrydowego”.

Okres realizacji: 21.07.2023 – 31.12.2025

Projekt realizujemy, aby zdywersyfikować działalność zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów – innowacyjnych modułów prefabrykowanych z wykorzystaniem technologii hybrydowej.

W projekcie planujemy budowę nowej hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną, montaż maszyn i linii produkcyjnych oraz szkolenia z zakresu wdrażanej technologii i nowoczesnego oprogramowania.

Z projektu korzystać będą: spółka i jej wspólnicy, pracownicy, dostawcy, odbiorcy oraz lokalna społeczność.

Efektami projektu będą:

  • nowy, niskoenergetyczny zakład produkcyjny, wyposażony w nowoczesne maszyny i urządzenia, realizujące wysokowydajne procesy technologiczne,
  • wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów,
  • utrzymanie i utworzenie nowych miejsc pracy,
  • pozyskanie nowych grup klientów,
  • wykreowanie marki GATNER jako podmiotu innowacyjnego, zdolnego do konkurowania w warunkach transformacji gospodarczej regionu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 23 181 851,21 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich [EFRR]: 8 819 800,00 zł

Planowane efekty:

Wnioskodawca wprowadzi innowację organizacyjną oraz marketingową

Wprowadzenie zdalnego wykonywania obowiązków – szczególnie w zakresie przygotowania programów obróbczych. Stanowisko pracy Operator CNC zostanie przystosowane do pracy w ograniczonym kontakcie z innymi pracownikami. Usprawnienia takie jak sprawdzanie kolizji narzędzi przyczynią się do sprowadzenia pracy operatora do funkcji nadzoru nad procesem. Działania te przyczynią się do możliwości realizowania produkcji nawet w przypadku nasilania się pandemii COVID jak i wprowadzania obostrzeń z nią związanych.

Rozwiązania marketingowe będą skupione na promocji przedsiębiorstwa jako podmiotu wykorzystującego ekologiczne rozwiązania OZE.

Dodatkowe efekty projektu: umożliwienie zdalnego wykonywania obowiązków, zmiana organizacji pracy, poprawa BHP poprzez zastosowanie automatyzacji, wdrożenie nowoczesnej technologii która pozwoli na wzrost wolumenu produkcji i poprawi gospodarkę materiałami, zastosowania TIK, wykorzystanie OZE, które pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i poprawi wizerunek firmy.